Apie Projektą

ESFIVP-I-3.jpg

Šis internetinis puslapis „Prisijunk Panevėžy“ sukurtas įgyvendinant ES socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0013) ir siekiant sukurti bendradarbiavimo tinklą skleidžiant bendruomenei informaciją apie aktualias socialines paslaugas.

Siekiant didesnės informacijos sklaidos ir geresnės skvarbos apie teikiamas socialines paslaugas tikslinėms grupėms Panevėžyje, kviečiame prie projekto partnerių – Panevėžio atviro jaunimo centro, Skautijos ir Panevėžio jachtklubo – prisijungti visas Panevėžio m. tikslinėje teritorijoje ir susijusiose teritorijose veikiančias organizacijas.

Tikime, kad sudarydami darnų organizacijų tinklą pasieksime visus, kuriems reikalingos mūsų paslaugos, ir tokiu būdu sustiprinsime bendruomenę Panevėžy.