Apie Projektą

Šis internetinis puslapis „Prisijunk Panevėžy“ sukurtas įgyvendinant ES socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0013) ir siekiant sukurti bendradarbiavimo tinklą skleidžiant bendruomenei informaciją apie aktualias socialines paslaugas.

Siekiant didesnės informacijos sklaidos ir geresnės skvarbos apie teikiamas socialines paslaugas tikslinėms grupėms Panevėžyje, kviečiame prie projekto partnerių – Panevėžio atviro jaunimo centro, Skautijos ir Panevėžio jachtklubo – prisijungti visas Panevėžio m. tikslinėje teritorijoje ir susijusiose teritorijose veikiančias organizacijas.

Tikime, kad sudarydami darnų organizacijų tinklą pasieksime visus, kuriems reikalingos mūsų paslaugos, ir tokiu būdu sustiprinsime bendruomenę Panevėžy.

Teisės saugomos © 2021 PrisijunkPanevėžy.lt